Menu

Jesteśmy podróżnikami po meandrach rzeczywistości, których ścieżki połączyły się na kwantowym szlaku. Od tamtej chwili podróżujemy razem przepuszczając światło, którym wszyscy jesteśmy, przez pryzmat tego, co powstaje z połączenia naszego duetu.

Kinga i Maks

Poławiacze pereł w Republice Kolibra. Poszukują wartości w głębinach i wydobywają utracone lub zagubione skarby na powierzchnię, oddając je ich właścicielom. Świadomość tego, KIM jesteśmy, moc, wiarę we własne możliwości, inspirację, miłość. Być może jesteś jedną z tych osób dla których tworzą.

Fascynuje ich światło, które wpada przez szczelinę na skutek pęknięć w materii. Budują portale, które pomagają spotkać się ze sobą prawdziwym po drugiej stronie  lustra, gdzie pamięć nieskończonego potencjału jest zawsze aktywna. Są przewodnikami w sposób prawie niezauważalny dla umysłu, lecz odczuwalny istnieniem, w realizacji marzeń, transformacji przeszkód i nawigacji serca do własnego miejsca we Wszechświecie. Kinga i Maks, czyli KiM, zapraszają Cię w piękną podróż odkrywania tego, KiM jesteś.