Menu

Polityka prywatności

A. WPROWADZENIE

Prywatność osób odwiedzających nasze strony internetowe jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, przysługujące Ci prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Integralną część niniejszej Polityki prywatności stanowi Polityka Cookies opisana w sekcji E.

B. INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem stron internetowych pod domeną accademiaanima.pro oraz accademiaanima.media.pl, zwanych dalej Serwisem, jest firma Accademia Anima, z siedzibą pod adresem ul. Przepilińskiego 25B, 43-400 Cieszyn, NIP: 6692142936, REGON: 300723580, reprezentowana przez Kingę Mielnik, zwana dalej Accademia Anima.

Accademia Anima stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne oraz procedury, zapobiegając ingerencji osób nieupoważnionych w prywatność użytkowników Serwisu.

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszej polityki prywatności.

C. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Accademia Anima, jako Administrator Danych Osobowych, przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu, których jest administratorem zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000, z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Pod pojęciem RODO rozumieć należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Accademia Anima szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

D. CELE I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Accademia Anima wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie subskrypcji newslettera / składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Accademia Anima. Niepodanie wymaganych danych oraz brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.

Do danych osobowych, które mogą być przetwarzane, zaliczają się:

 • imię
 • nazwisko
 • adres e-mail
 • nr telefonu
 • adres IP
 • dane adresowe osoby lub firmy (dla potrzeb dostarczenia zamówionych produktów fizycznych lub wystawienia faktury VAT)

Dane te mogą być przetwarzane w następujących celach:

– świadczenie usług, w tym usługi newslettera

– dostarczenie zamówionych produktów fizycznych

– dostarczenie zamówionych publikacji cyfrowych (online)

– segmentacja użytkowników w celu dostarczenia lepiej dopasowanych komunikatów

– dostarczenie informacji handlowych

– wystawienie oraz dostarczenie faktur za świadczone usługi

Dane zbierane są poprzez formularze zapisu na kursy, szkolenia, webinary oraz newsletter lub formularze służące do pobrania przygotowanych przez Accademia Anima publikacji. Dane zbierane są także po bezpośrednim skontaktowaniu się z Accademia Anima, np. za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Zbierane są wyłącznie tzw. „dane zwykłe”. Regulacje związane z danymi zwykłymi obejmuje artykuł 6 RODO.

Accademia Anima zapewnia poufność wszelkich uzyskanych informacji o użytkownikach. Informacje te nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w której Accademia Anima jest zobowiązana do przekazania informacji uprawnionym organom władzy publicznej (np. sąd) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bądź w ramach świadczonych przez Accademia Anima usług (np. korzystanie z zewnętrznych narzędzi do e-mail marketingu, obsługa faktur przez biuro rachunkowe).

Dodatkowo Accademia Anima stosuje zabezpieczenie na swoich stronach internetowych za pomocą certyfikatu SSL, który szyfruje dane podawane przez użytkowników.

LOGI

Korzystanie ze strony internetowej www.accademiaanima.pro wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

SKLEP

Dane osobowe podane podczas zamówienia w sklepie internetowym na stronie www.accademiaanima.pro będą wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia, wysyłki w przypadku produktów fizycznych i wystawienia faktury VAT (realizacji umowy sprzedaży). Nieuprawnione osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu i nie zostaną one wykorzystane w celach komercyjnych bez wcześniejszej wyraźnej zgody.

NEWSLETTER

Jeśli wyrazisz zgodę na dostarczenie Ci naszych publikacji online za pośrednictwem poczty elektronicznej / subskrypcję naszego newslettera,  podane przez Ciebie w formularzu zapisu dane (imię i adres e-mail) będą wykorzystywane jedynie do wysyłania e-maili informacyjnych ze strony www.accademiaanima.pro. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji wiadomości e-mail klikając w link znajdujący się w każdym newsletterze lub przesyłając nam takie żądanie na adres: info@accademiaanima.pro

KONTAKT ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Kontaktując się z ani za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

STRONY ZEWNĘTRZNE

Na stronie www.accademiaanima.pro mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych i platform zewnętrznych (nie powiązanych organizacyjnie z firmą Accademia Anima), w tym mediów społecznościowych (np. Facebook, Google, YouTube). Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez Administratora nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

PARTNERZY

Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień (np. w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, obsługi księgowej zamówień, wysyłki newslettera itp.).

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

PLIKI COOKIES

Polityka Cookies została szczegółowo opisana w sekcji E.

D. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) przyznają  Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Powyższe uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych nastąpiło naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie kwestie dotyczące Twoich danych osobowych możesz zgłaszać do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej, kontaktując się bezpośrednio z Kingą Mielnik jako administratorem i osobą nadzorującą przetwarzanie danych w Accademia Anima pod adresem info@accademiaanima.pro

E. POLITYKA COOKIES

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i przeznaczone są do usprawnienia działania stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookie stron Accademia Anima nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – Accademia Anima. 

Ten serwis korzysta również z plików cookies podmiotów trzecich, które są niezbędne do prawidłowego działania serwisu oraz narzędzi łączących go z zewnętrznymi rozwiązaniami i systemami (np. Facebook, Google, YouTube).

Dane gromadzone w tym Serwisie są wykorzystywane m.in. do:

• dostosowania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkowników, w szczególności pozwalają odpowiednio wyświetlić strony serwisu

• tworzenia statystyk, dzięki którym jest możliwe zrozumienie preferencji i sposobu korzystania z serwisu przez użytkowników, a przez to usprawnianie serwisu, ulepszenie jego zawartości i zapewnienie jego bezproblemowego działania

• stworzenia ogólnego profilu użytkownika (np. lokalizacja, ogólne dane demograficzne, zainteresowania, zachowanie w serwisie), co umożliwia m.in. działania remarketingowe oraz prezentowanie w serwisie, w sieci Google, w innych sieciach reklamowych oraz w innych serwisach treści oraz reklam dostosowanych indywidualnie do danego użytkownika na podstawie takiego ogólnego profilu

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie zalecamy wylogowanie się z tego serwisu.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej. (zgodnie z dokumentacją dla danej przeglądarki i konkretnej jej wersji). Jednak serwis może nie działać poprawnie (a w skrajnych przypadkach może nie działać wcale), gdy stosowanie plików cookies zostanie ograniczone.

F. ZASADY AKTUALIZACJI POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w Polityce prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. Poszczególne zapisy polityki prywatności mogą zmienić się bez powiadamiania o tym użytkowników.

Aktualna wersja Polityki prywatności jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej www.accademiaanima.pro.