Menu

Regulamin sklepu internetowego

I. WPROWADZENIE

Firma Accademia Anima z siedzibą w Polsce istnieje nieprzerwanie od 2007 roku. Naszym klientom na całym świecie gwarantujemy najwyższy poziom obsługi, innowacyjną jakość produktów i usług oraz sprawną realizację zamówień. Prywatność osób odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Ze szczegółowymi informacjami na temat ochrony danych osobowych można zapoznać się w naszej Polityce prywatności.

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady i warunki zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego www.accademiaanima.pro (zwanego dalej „Sprzedawcą”), określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, prawa, obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

II. INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem serwisu internetowego pod domeną accademiaanima.pro, zwanego dalej Serwisem, jest firma Accademia Anima, ul. Przepilińskiego 25B, 43-400 Cieszyn, NIP: 6692142936, REGON: 300723580, reprezentowana przez Kingę Mielnik, zwana dalej Sprzedawcą.

III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów, w tym produktów cyfrowych, z zakresu książek, e-booków, kursów i multimediów o charakterze edukacyjnym pod adresem www.accademiaanima.pro. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

IV. KUPUJĄCY

Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej (zwana dalej Klientem).

V. POSTANOWIENIA OGÓLNE I KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, treści, formularzy, logotypów, zdjęć i muzyki zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie, umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów on-line oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

2. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

4. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

5. Kursy i produkty cyfrowe w serwisie nie ponoszą odpowiedzialności za Twoje działania. Jesteś odpowiedzialny za własne ruchy i decyzje, a ocena i wykorzystanie naszych produktów i usług powinny być oparte na własnej należytej staranności. Akceptując niniejszy Regulamin, zgadzasz się, że Kursy w serwisie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wyniki korzystania z naszych produktów i usług.

6. Kursy w serwisie nie stanowią również żadnej formy terapii czy leczenia. Nie zastępują ani terapii ani leczenia.

7. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

8. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, strony internetowej sklepu lub usług świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

9. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu hasła w jakiejkolwiek formie.

VI. BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

1. Bezpieczne płatności

Sklep internetowy accademiaanima.pro udostępnia dla swoich klientów bezpieczny proces płatności, obsługiwany i zabezpieczany przez PayU, wiodącego operatora płatności on-line.

W zależności od własnych preferencji możesz wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności:

Szybkie przelewy elektroniczne PayU

Ta forma płatności dostępna jest w momencie składania zamówienia na stronie accademiaanima.pro. Po wybraniu tej opcji i dokończeniu procesu składania zamówienia, zostaniesz przekierowany na stronę swojego banku. Po zalogowaniu się dane do płatności zostaną wypełnione automatycznie. Należy sprawdzić poprawność danych i zatwierdzić przelew. Po dokonaniu płatności otrzymasz potwierdzenie transakcji na maila. Realizacja potwierdzonego zamówienia rozpocznie się po zatwierdzeniu transakcji przez PayU.

Płatność kartą kredytową

Płatności za założone zamówienie możesz dokonać używając karty kredytowej. System PayU obsługuje najpopularniejsze karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro. Realizacja potwierdzonego zamówienia rozpocznie się po zatwierdzeniu transakcji przez PayU.

BLIK

BLIK to system płatności mobilnych, umożliwiający dokonanie płatności szybkim przelewem za pomocą smartfona i aplikacji mobilnej, bez konieczności wychodzenia z koszyka.

Aby dokonać płatności poprzez BLIK należy:

 • Zalogować się do aplikacji mobilnej banku uczestniczącego w programie BLIK (Alior Bank, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski, Orange Finanse, Getin Bank,
 • Odczytać 6-cyfrowy kod,
 • Wprowadzić go w sklepie,
 • Potwierdzić płatność.

2. Szyfrowanie danych w sklepie

Wszystkie strony sklepu accademiaanima.pro (w tym strony z formularzami, na których wpisujesz swoje dane lub dokonujesz płatności) są szyfrowane certyfikatem SSL.

3. Prywatność danych osobowych

Dbamy o prywatność Twoich danych. Chronimy je przed dostaniem się w ręce podmiotów trzecich, niezwiązanych z naszą firmą. Nie tolerujemy SPAMu i niechcianych ofert. Informacje szczegółowe znajdziesz w Polityka prywatności.

VII. ZAMÓWIENIE

1. Znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego informacje o produktach i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zakupienia produktów na ściśle określonych warunkach.

2. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza złożenie przez niego do Sprzedawcy oferty kupna zamawianych produktów.

3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, kompletuje zamówienie wybierając produkt, którym jest zainteresowany. Dodanie produktu do zamówienia następuje przez wybór opcji „Dodaj do koszyka” prezentowanej na stronie Sklepu Internetowego. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez przycisk „Zamawiam”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane produkty i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży i sposobie realizacji usług odpłatnych.

PRODUKTY CYFROWE

1. Realizacja zamówienia na produkt cyfrowy (np. kurs online, e-book, audiobook) następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego, który zwykle znajduje się na dedykowanej platformie kursowej.

2. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 24 h, chyba, że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie.

2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.  

3. W przypadku produktów cyfrowych i kursów online, dostęp do treści wchodzących w ich skład może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do platformy. Jeżeli dostęp do kursu on-line przyznawany jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do kursu, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupujący będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład Kursu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.

4. Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

  • korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  • nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

5. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do platformy.

6. Poszczególne produkty cyfrowe dostępne w Sklepie mogą być prezentowane również w ramach oddzielnych stron internetowych, innych niż Sklep. Zakup dostępu do produktów cyfrowych następuje jednak zawsze za pośrednictwem mechanizmu Sklepu.

PRODUKTY FIZYCZNE

1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Kupującego.

2. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 72 h, chyba, że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie.

3. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego.

4. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Kupującego w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

1. Klient dokonujący zakupu jako Konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia Klienta – z informacją o chęci odstąpienia od umowy.

2. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawie konsumenta, w przypadku produktów cyfrowych, po otrzymaniu dostępu do zamówionego produktu cyfrowego, klient traci prawo do odstąpienia od umowy.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku produktów cyfrowych (e-booki, audiobooki), które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy w przypadku produktów fizycznych, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt fizyczny Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

IX. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres elektroniczny Sprzedawcy: info@accademiaanima.pro

2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

X. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne, kursy on-line, treści cyfrowe dostępne w ramach Platformy Klubowej oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów fizycznych objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogę skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Prywatność osób odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności.

XII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,

zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2020.