Menu

Jestem rzeźbiarzem i muzeologiem. W swojej twórczości zajmuje sie dużą rzeźbą ceramiczną, inspirując się głównie formą ludzkiego ciała. W sztuce staram się łączyć dawne z nowym. Jedną z moich wystaw jest „Lapidarium”. To efekt mojego zainteresowania uszkodzoną rzeźbą antyczną. Ten zbiór potłuczonych rzeźb i ich fragmentów staje się miejscem pełni. Podobnie dzieje się z ludzkim życiem złożonym z na pozór przypadkowych zdarzeń, które w efekcie układają się w od zawsze zaplanowaną przez nas historię, historię, jaką jesteśmy my sami. Poza rzeźbą uprawiam też malarstwo ikonowe i tablicowe, nawiązujące do iluminacji średniowiecznych manuskryptów w dużej mierze opartych na świętej geometrii.

Mojej pasji jaką jest sztuka towarzyszyło od zawsze zainteresowanie duchowością …

W roku 1998 rozpocząłem studia nad pismami Ojców pustyni, interesując się szczególnie tekstami wskazującymi na serce jako najważniejszy organ w ciele człowieka. To wprowadziło mnie na drogę medytacji polegającej na zejściu umysłu do serca i przebywaniu w nim. Tę formę medytacji połączonej z uważnością praktykuje i nauczam jej do dziś.

Cokolwiek czynisz, bądź wolny jak zero, które jest ani tu ani tam.


Maks Kapalski

Maks Kapalski, artysta rzeźbiarz, twórca interdyscyplinarny. Ukończył studia na Katedrze Rzeźby w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego. Jest absolwentem  Wydziału Teologii w Katowicach i Uniwersytetu  Jagiellońskiego, gdzie kształcił się w zakresie historii i antropologii kultury. Oblat benedyktyński Kongregacji olivetańskiej i nauczyciel medytacji opartej na naukach ojców pustyni. Przełomem w jego życiu było odkrycie (dla siebie) metody dwupunktowej, i uświadomienie sobie prawdy, że świat jest takim jakim go postrzegamy, a wszystko co potrafimy odczuć, może stać się naszą rzeczywistością. Pod wpływem książek Gregga Bradena zainteresował się połączeniem nauki z duchowością i wiarą. Odpowiedzi na te pytania odnalazł w Biblii, naukach Bhakti-jogi, Kabale i pozornie odległej od nich teorii fizyki kwantowej. Tworzy rzeźby i obrazy inspirowane tymi naukami. Jest absolwentem Instytutu Świadomości Kwantowej SKiSK, a także autorem obrazów do Interaktywnych Platform Transformacji®.

Tworzy rzeźby realistyczne, częstokroć przedstawiające wybrane fragmenty ciała ludzkiego (głowa, tors) z zawartą myślą o przemijaniu i z odniesieniem do rzeźby antycznej w zakresie formy (np. cykl Lapidarium, Il Corpo), w technikach ceramicznych aplikowanych elementami metalowymi, drewnem lub sznurkiem. Ponadto jest autorem rysunków i collage rysunkowych o podobnej formie i treści, najczęściej stanowiących szkice projektowe do tworzonych rzeźb. Brał udział w wystawach krajowych w Bielsku-Białej (BWA), Cieszynie, Łodzi (ZPAP), Sosnowcu i Zabrzu jak też zagranicznych w Lucernie i Opavie. Jest dwukrotnym laureatem Międzynarodowego Konkursu Akt 2008 i Akt 2009, zorganizowanego przez Marquardt Gallery w Łodzi. Prace artysty znajdują się w kolekcjach prywatnych w Czechach, Niemczech, Stanach Zjednoczonych oraz Włoszech.


W następnych latach pod wpływem książek Grega Bradena i Matthew Foxa zacząłem interesować się połączeniem nauki z duchowością i wiarą. Wychodząc od teorii, mówiącej, że wszystko co istnieje jest częścią jednego Boga, a to oznacza, że musi być ze sobą w jakiś sposób połączone, by móc stworzyć całość, poszukiwałem odpowiedzi na pytanie, jak to połączenie się objawia i jakie daje nam możliwości. Odpowiedzi na te pytania odnalazłem w Biblii, naukach bhakti -jogi i pozornie odległej od nich teorii fizyki kwantowej.

Strony: 1 2