Menu
Świadomość

Tajemnica Istnienia

Największą tajemnicą istnienia jest nasze własne istnienie.

Kim jesteśmy?

Skąd przychodzimy? 

Dokąd odchodzimy?

Gdzie jest dusza?

Czy mamy duszę?

Co jest naszą prawdziwą naturą?

Kiedy patrzymy z bliska, prawdziwa natura rzeczywistości odsłania się dla nas.
Patrząc głębiej, poza molekuły i atomy, zanurzamy się w tajemnicę kwantowej rzeczywistości.

Deepak chopra

Na tym poziomie rzeczywistości nie ma materii.
To, co wydaje się jej drobinkami, w istocie wcale nie jest materialne. Jest falami potencjału.

Fale reprezentują różne potencjalne warianty rzeczywistości.
Tylko pod wpływem obserwującej świadomości fala załamuje się do określonego rezultatu i ukazuje się ponownie jako widzialna manifestacja.

Fizyczny świat, na który patrzymy, to nie jest rzeczywistość.

Prawdziwą naturą rzeczywistości jest czysty potencjał, nieskończone możliwości, nieskończona kreatywność.

Prawdziwą naturą rzeczywistości jest czysty potencjał, nieskończone możliwości, nieskończona kreatywność.

deepak chopra

Ta prawdziwa rzeczywistość nie ma początku ani końca. Nie istnieje w czasie i przestrzeni. Czas i przestrzeń istnieją w niej.

I to nazywamy świadomością.

Nasze istnienie, a także istnienie wszystkiego, co
widzimy, jest zależne od konceptualizującej świadomości. Ta świadomość daje początek wszechświatowi, oddziałuje na niego, nadaje mu strukturę i staje się nim.

Nasze doświadczenie jako istot we wszechświecie jest nieprzerwaną aktywnością wewnątrz świadomości. To, czego doświadczamy jako obrazów, doznań, myśli, emocji i uczuć, to wszystko są aspekty świadomości.

Świadomość i jej aspekty jest wszystkim, co istnieje.

Oto nasza prawdziwa tożsamość.

Doświadczamy świata z naszego subiektywnego punktu widzenia, postrzegamy przedmioty i stworzenia jako istniejące odrębnie, w oddzieleniu od nas. To iluzja.

Nie jesteś po prostu kroplą w oceanie. Jesteś potężnym oceanem w kropli.

rumi

Ostatecznie wszyscy jesteśmy jedną i tą samą świadomością na symultanicznie wszystkich poziomach, we wszystkich punktach obserwacji i we wszystkich obiektach obserwacji jednocześnie.

Ja jestem Tym, ty jesteś Tym, to jest Tym, a To – iluminuje.

Jak ujął to wielki suficki poeta Rumi: Nie jesteś po prostu kroplą w oceanie. Jesteś potężnym oceanem w kropli.